หากต้องการจดโดเมนกับเรา เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ หากไม่ต้องการจดโดเมน ข้ามขั้นตอนนี้ไป

โอนย้ายโดเมน

โอนโดเมนมาไว้ที่เรา

การโอนโดเมน เมื่อสำเร็จ คุณจะได้จำนวนปีเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี (ต่ออายเพิ่มไป 1 ปี)*


โดเมนที่ต้องการโอนมา

* ไม่สามารถใช้ได้กับทุกสกุลโดเมน และโดเมนที่เพิ่มต่ออายุไป ก็จะไม่ได้

Powered by WHMCompleteSolution